Cookies på Metalldetektering.se

Metalldetektering.se använder sig av cookies. Det sker för att underlätta för besökarna att använda webbplatsen och för att möjliggöra att relevant information presenteras för de som besöker webbplatsen. Andra orsaker till att cookies används är för att kunna mäta besökstrafiken, för att förbättra tjänsterna samt för att samla in information som ligger till grund för statistik. När du använder dig av Metalldetektering.se godkänner du även att vi får använda cookies i detta syfte. Detta såvida inte andra inställningarna har ställts in i webbläsaren vilket kan göra att cookies inte tillåts.