Ansöka om tillstånd för metalldetektering

Ansöka om tillstånd för metalldetektering

I Sverige så är det fritt fram att äga, köpa och sälja metalldetektorer – men du får inte använda dem utan tillstånd, inte ens hemma på din egen gräsmatta. 2014 så ändrades lagen från totalt förbud, till att kräva tillstånd för metalldetektering tillsammans med markägarens godkännande. Förfarandet för ”ansökan om dispens” (som det heter) varierar något mellan länen. Nedan finner du länkar till några av länens informationssidor, tillsammans med blanketter för ansökan om tillstånd för metalldetektering osv:

(Translate to english)

I dagsläget så arbetar Riksantikvarieämbetet med att skapa en ny vägledning för tillståndsprövningen, som ska vara enhetligt för alla länsstyrelsers prövning vid ansökan. Vissa län ställer även olika krav på hur du som metalldetektorist ska förhålla dig till tillståndet, vad du ska göra vid eventuella fynd osv.

Steg för steg när du söker tillstånd

  1. Bestäm vilket område du är intresserad av att söka på.
  2. Kontrollera så det inte finns några närliggande fornsynd via Fornsök.
  3. Skapa en karta på området. (se nedan)
  4. Kontakta ev. markägaren för godkännande.
  5. Ladda hem länsstyrelsens blankett.
  6. Fyll i länsstyrelsens blankett. (se nedan)
  7. Skicka sedan in blanketten via email tillsammans med bilagor.

Hur man skapar en kartbild för tillståndet

Ett ypperligt verktyg när du skapar din kartbild som du behöver bifoga är Fornsök, och vi kommer här att visa hur du gör. Kartan du ska skicka med ska vara i skala mellan 1:10 000 till 1:20 000. Börja med att öppna Fornsök, och leta igen området du är intresserad av. Se till så att det inte finns några fornfynd i direkt anslutning till området (Markerade som ”R”).

Börja med att ta en ”screenshot” på kartan som visar området, tillsammans med den lilla markeringen nere i höger hörn som visar kartans skala.
Tillstånd metallsökning 1

När det är gjort så markerar du ditt valda område, gärna med en tydlig färg så att handläggaren enkelt ser vilket område det handlar om.
Tillstånd metallsökning 2

Klipp sedan ut ”överbliven” information runt kartan. Se till att spara den gråa listen i det högra hörnet så handläggaren kan se skalan! Nu är bilden färdig att bifogas tillsammans med din ansökan.