Vanliga ord och benämningar

Metalldetektorhobbyn innehåller en hel del benämningar och förkortningar som kanske inte alltid är så lätta att förstå. Särskilt när det kommer till tekniken och själva metalldetektorn så finns det en hel del ord som kan vara lite förvirrande, så här listar vi dem vanligaste:

All-metal mode
Ett läge de flesta detektorer kan ställas i, vilket innebär att detektorn inte har någon diskriminering aktiv. Detta innebär att den inte ”sorterar bort” vissa typer av metaller t.ex järn osv, utan ger signal för alla metaller.

FBS och FBS 2
Eller ”Full Band Spectrum”, en teknik utvecklad av Minelab. Denna innebär att detektorn söker på upp till 100 frekvenser (1.5 kHz –100 kHz) samtidigt istället för att vara låst på en frekvens, t.ex 40 kHz. Detta gör att detektorn kan söka djupare och bli bättre på att särskilja olika föremål (diskriminering).

Diskriminering
De flesta detektorer går att ställa in så det diskriminerar bort vissa typer av metaller. Vanligt är att man ställer in så att detektorn inte signalerar för järn.

Smartfind
Ännu en teknik utvecklad av Minelab som förbättrar diskrimineringen och möjligheten att så korrekt som möjligt visa ett föremåls egenskaper i form av konduktivitet etc.